EN Kablosuz yaşam
Çözümler Ürünler Hakkımızda Basın Destek
Kullanım Koşulları

Bu web sitesi, ana sayfadan girilebilecek alt siteler dahil olmak üzere (“Site”) Airties Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye (“AirTies”) bağlı kuruluşlar, iştirakler ve/veya ilgili kişilerce yayımlanmakta ve korunmaktadır. Ana sayfadan ya da alışveriş sayfasından herhangi bir alt siteye giriş yaptığınızda, bahsedilen sitenin kendine özgü kullanım koşulları olabileceğini göz önüne alınız. Siteye giriş yaptığınızda ya da kullandığınızda, herhangi bir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın aşağıda yer alan koşullar ile alt sitelerde yer alan ilave kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız


Siteyi Kullanım Hakkınız ve İçerikleri

Bu site yalnızca kişisel kullanım içindir. Sitede yer alan metinler, görüntüler, işitsel öğeler ve videolar da dahil olmak üzere bu Siteden kopyalanan hiçbir şeyi, hiçbir iş, ticari veya kamusal amaçla yayamaz, takas edemez, değiştiremez, satamaz ya da iletemezsiniz. İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere uyduğunuz sürece, AirTies size münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı giriş yapma, görüntüleme ve Siteyi kullanma hakkı vermektedir. Hiçbir şekilde Siteyi aksatmayacağınızı ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.


Mülkiyet

İşitsel öğeler, görüntüler, yazılım, metin ve video kareleri dahil fakat bunlar sınırlı olmamak üzere Sitede yer alan tüm materyallerin (“İçerik”) telif hakları Türk telif yasaları, uluslararası anlaşmalar ve diğer telif hakkı kanunları uyarınca korunmaktadır. İçeriği, bu belgede yer alan hükümler haricinde kullanamazsınız. Sitedeki İçerik kullanımını kısıtlayan tüm talimatlara uyacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu Sitede çeşitli logolar, hizmet markaları ve ticari markalar bulunmaktadır. Bunların Sitede bulundurulması, AirTies’ın size söz konusu logolardan, hizmet markalarından veya ticari markalardan yararlanmaya ilişkin lisans hakkı verdiği anlamına gelmemektedir. İçeriğin herhangi bir şekilde izinsiz kullanımı telif hakkı yasalarını, markaların korunmasına ilişkin yasaları, gizlilik ve reklam yasaları ile medeni ve ceza kanunlarını ihlal teşkil etmektedir.

Giriş yapmış olduğunuz alt site yasaklamadığı sürece, İçerik’ten sadece evde kişisel kullanımınız için olmak üzere bir (1) kopya yükleyebilirsiniz. Siteden yüklenen herhangi bir İçerikte yer alan telif hakkına veya marka hakkına ilişkin uyarılar ve diğer uyarıların kaldırılması kesinlikle yasaktır.


Sohbet Odaları, İlan Tahtaları ve Diğer Kullanıcı Tarafından Sunulan Materyaller

Bu web sitesi “sohbet” etmenizi veya materyalleri aktarıp yükleme yapmanızı sağlayan bir alana sahip olabilir. Bu alanları kullanırken (1) başkalarının Siteyi kullanmasına engel olan; (2) kötüye kullanılan, kanuna aykırı, ahlaka aykırı, müstehcen, saldırgan veya tehdit edici olan; (3) başkalarını kanuna karşı gelmeye teşvik eden; (4) başkasının telif hakkını ya da diğer bir mülkiyet hakkını ihlal eden; (5) diğer kullanıcıların gizlilik hakkına müdahale eden; (6) virüs ya da diğer zararlı unsurları barındıran veya (7) materyallerin ya da iletişimin kaynağına ilişkin yanlış veya yanıltıcı ifadeler ya da tanımları bulunduran hiçbir materyali Site üzerinden yayınlamamayı, göndermemeyi, iletmemeyi, yüklememeyi veya başka türlü yayım yapmamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu Sitede ya da alt sitede belirtilen tüm ilave hükümlere de uymayı kabul etmiş bulunmaktasınız.


Kullanıcı Materyallerine İlişkin Sorumluluk

İftira edici, hakaret edici, müstehcen, pornografik, küfürlü, tehditkar veya yasadışı, ezayı gerektiren, cezai ya da hukuki sorumluluğa yol açan veya herhangi bir yasayı ihlal eden ya da ihlale yol açan herhangi bir materyal yayınlamanız ya da iletmeniz yasaktır. Her ne kadar AirTies ilan tahtalarını, sohbet odalarını, oturumları, gönderileri, iletileri ve benzerlerini zaman zaman kontrol edip gözden geçirse de, bu kontroller AirTies’ın sorumluluğunda değildir ve bu türlü iletilerin içeriğinden veya herhangi hakaret, hata, yanlış, iftira, müstehcenlik, ya da küfür içeren iletilerden herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü yoktur. AirTies kanundışı, ahlaka aykırı, müstehcen, saldırgan veya herhangi bir şekilde AirTies’ın talimatlarını ihlal eden kullanıcı materyallerini veya görüşmelerini değiştirebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilir. AirTies, bu türlü materyalleri yayınlayanların kimliğini açıklamaya yönelten ya da bunu açıkça talep eden her türlü icra makamları veya mahkeme ilamına tamamen uyacaktır.


Kullanıcı Materyallerine İlişkin AirTies’ın Hakları

Siteye elektronik posta ya da diğer bir yolla, yorum, bilgi, soru, öneri ve benzerleri dahil olmak üzere herhangi bir ileti ya da materyal göndermeniz halinde, tüm bu iletilerin gizli olmadığı ve sahipsiz olduğu kabul edilecek ve bu şekilde muamele edilecektir. Böylece, söz konusu materyalin kullanımının, manevi haklarınız, gizlilik haklarınız, mal sahipliği ya da diğer mülkiyet haklarınız, yayın haklarınız, fikri ya da sınai haklarınız veya diğer haklarınız dahil olmak üzere herhangi bir hakkınızın ihlaline ilişkin taleplerinizden ve materyalin AirTies tarafından kullanma şeklini onaylama hakkınızdan vazgeçmiş bulunmaktasınız.


Bu Siteye sunulan tüm materyaller AirTies tarafından dilediği zaman ve dilediği ortamda yayımlanabilir, uyarlanabilir, değiştirilebilir, kopyalanabilir, ifşa edilebilir, lisans verilebilir, yararlanılabilir, gönderilebilir, basılabilir, satılabilir, devredilebilir ya da kullanılabilinir. Ayrıca, AirTies, herhangi bir bedel ödemeksizin, Siteye gönderdiğiniz iletilerde yer alan herhangi bir görüş, fikir, know-how veya teknikleri, bunları kullanarak ürün geliştirmek, üretmek ve pazarlamak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere dilediği amaçla kullanmakta serbesttir. Ancak, AirTies’ın bu çeşit fikirleri ya da materyalleri kullanmak zorunda olmadığını ve böyle bir kullanıma mecbur edilemeyeceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.


İletilen Materyal

İnternet iletileri hiçbir zaman tam anlamıyla özel ve emniyetli değildir. Siteye gönderilen bir mesaj ya da bilginin, belirli bir mesajın (örneğin; kredi kart bilgisi) şifrelenmiş (kod ile gönderilmiş) olduğuna ilişkin özel bir uyarı olmadığı sürece, başkaları tarafından okunabileceğinin veya engellenebileceğinin bilginiz dahilinde olduğu kabul edilmektedir. AirTies’a mesaj göndermiş olmanız AirTies’ın size karşı özel bir sorumluluğu olduğu sonucunu doğurmaz.


Bağlantılar

Bu web sitesi World Wide Web (W.W.W.)’deki diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir. AirTies bu bağlantıları sadece size kolaylık olması için sağlamaktadır ve Sitede bağlantısı bulunan ya da Siteye bağlantı veren hiçbir sitenin içeriğinden sorumlu değildir. Siteden diğer web sitelerine verilen bağlantılar AirTies’ın o web sitesini onayladığı, uygun bulduğu veya önerdiği anlamına gelmez. AirTies diğer sitelerdeki içeriklerin doğruluk, kanunilik, güvenilirlik veya geçerliliklerine ilişkin açıkça belirtilmiş ya da ima edilmiş hiçbir güvenceyi kabul etmez.


Bu web sitesi ayrıca farklı alan adlarındaki web sitelerinin tercümelerini içermektedir. AirTies bu sitelerdeki bilgilerin tam bir benzerlik içinde olduğuna ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.


Yarışmalar

Bu web sitesi ödüller sunan ve sizden kendi hakkınızda bilgi veya birtakım materyaller göndermenizi talep eden bir takım yarışmalar içerebilir. Her bir yarışmanın, kaydolmadan önce okumanız ve kabul etmeniz gereken kuralları vardır.


Ürün ve Hizmetlere Ulaşılabilirlik

Bu web sitesinde sergilenen ürün ve hizmetler bulunduğunuz ülke veya bölgede satışa sunulmamış olabilir. Sitede bu hizmet ve ürünlere yapılan atıflar bulunduğunuz bölgede işbu hizmet ve ürünlerin her zaman mevcut olduğunu ima ve garanti etmez. Ürün ve hizmetlerin bulunduğunuz bölgedeki var olup olmadığını bölgenizdeki AirTies yetkili temsilcisi ile kontrol etmeniz gerekmektedir.


AirTies’ın Kullanım Koşullarını veya Sitenin İçeriğini Değiştirme Hakkı

AirTies işbu Kullanım Koşullarını, dilediği zaman herhangi bir ihtarda bulunmaksızın, değiştirebilir, eklemeler yapabilir veya bir bölümünü kaldırabilir. Kullanım Koşullarında yapılan değişiklikler veya Sitede yer alan şartlar yayınlanır yayınlanmaz geçerli olurlar. Yapılan değişikliklerin ardından bu Siteyi kullanmaya devam ederek yapılan değişiklikleri kabul etmektesiniz. AirTies, Sitede tanımlanan veya tarif edilen ürün özellikleri ve spesifikasyonları da dahil olmak üzere Sitede yer alan İçerikte, dilediği zaman, bildirimsiz ve sorumluluğu bulunmaksızın, geçici ya da kalıcı olarak, ekleme, değişiklik, yapabilir, kullanımı durdurabilir, kaldırabilir ya da askıya alabilir.


Tazminat

AirTies’ın ve AirTies’ın tüm acentelerinin, müdürlerinin, işçilerinin, bilgi tedarikçilerinin, lisans veren ve lisans alanlarının, memurlarının ve üstlerinin (birlikte “Tazmin Edilecek Taraflar”) işbu Kullanım Koşullarına ya da burada yer alan temsil, garanti ve taahhütlere uymamanız nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk ve zararlarını (vekalet ücreti ve masrafları dahil) tazmin etmeyi, savunmayı ve bu sorumluluk ve zararlardan uzak tutmayı kabul etmiş bulunmaktasınız. AirTies’ın herhangi bir iddiaya karşı savunulmasında talep edildiği şekilde işbirliği içinde olacaksınız. AirTies, herhangi bir hususu, masrafı kendine ait olmak üzere, münhasıran savunma ve kontrol etme hakkı saklıdır, aksi halde tazmin yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Ayrıca, AirTies’ın yazılı muvafakati olmaksızın hiçbir şekilde hiçbir olayı neticelendiremezsiniz.


Garanti ve Zararların Reddi - Sınırlı Sorumluluk

BU SİTENİN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSK ŞAHSINIZA AİTTİR. BU SİTE (SİTEDE BULUNAN VEYA SİTE ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLEN TÜM İÇERİK VE İŞLEVLER DAHİL) “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. YASALARCA İZİN VERİLDİĞİ ÖLÇÜDE, SİTENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN OLARAK, AİRTİES’IN (1) SİTEDE BULUNAN YA DA SİTE ARACILIĞIYLA ERİŞİLEN İÇERİĞİN DOĞRULUĞU, TİCARETE ELVERİŞLİLİĞİ, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU VEYA İHLAL İÇERMEDİĞİNE; (2) BU SİTEYE GİRİŞ YAPTIĞINIZDA, TARADIĞINIZDA, YÜKLEME YAPTIĞINIZDA YA DA BAŞKA BİR YOLLA KULLANDIĞINIZDA, BU SİTEYİ ERİŞİLEBİLİR KILAN SUNUCUNUN BİLGİSAYARINIZI YA DA DİĞER MÜLKİYETLERİNİZİ ETKİLEYEBİLECEK, ZARAR VE HASARA NEDEN OLABİLECEK VİRÜS YA DA DİĞER UNSURLARI İÇERMEDİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR BEYAN VE GARANTİSİ BULUNMAMAKTADIR.


AİRTİES YA DA YETKİLİ TEMSİLCİSİ MUHTEMEL ZARARLARDAN DAHA ÖNCE HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR BİLE, AİRTİES, SİTENİN İÇERİĞİ VE İŞLEVLERİNİN (A) KULLANIMINA İLİŞKİN, (B) KULLANILAMAMASINA İLİŞKİN VEYA (C) SİTENİN İÇERİĞİNDE YA DA İŞLEVİNDEKİ HATALAR VEYA İHMALLERE İLİŞKİN NETİCE-İ, DOĞRUDAN, ARIZİ, DOLAYLI, CEZAİ VEYA ÖZEL ZARARLARDAN, İHMALİ OLSA DAHİ HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI DEVLETLER NETİCE-İ VE ARIZİ ZARARLARIN MUAF TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR VE BU DURUMDA BAHSEDİLEN SINIRLAMA VE İHRAÇ SİZİN İÇİN UYGULANMAZ. HERHALÜKARDA, AİRTİES’IN SİZE KARŞI, ZARAR, HASAR VE DAVALAR NEDENİYLE (İSTER SÖZLEŞMESEL YA DA İSTER HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANSIN, İHMALİ OLSA DAHİ) TOPLAM SORUMLULUĞU, 10.000 AMERİKAN DOLARINI AŞAMAZ.


Genel Hükümler

İşbu Kullanım Koşulları, Siteye eklenebilecek şartlarla birlikte AirTies ile sizin aranızda Siteyi kullanmanıza ilişkin bütün sözleşmeyi teşkil eder. Siteyi kullanmanıza ilişkin herhangi bir dava hakkını kullanmak isteminiz halinde, bu hakkı, iddia ya da dava sebebinin oluşmasından itibaren 1 yıl içerisinde kullanmanız gerekmektedir. Eğer yetkili mahkeme bu Kullanım Şart ve Koşullarının herhangi bir hükmünü ya da bir kısmını uygulanamaz bulursa, o hüküm sözleşmenin amacını gerçekleştirmek amacıyla izin verilen maksimum kapsamda uygulanır ve Kullanım Koşullarının geri kalan hükümleri tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır. İşbu Kullanım Koşullarına, kanunlar ihtilafı hükümleri hariç Türk hukuku uygulanacaktır.


ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizliliğiniz


AirTies olarak, bizim çevrimiçi misafirimiz olmanız nedeniyle, sitemizi ziyaret ettiğinizde topladığımız bilgilere ilişkin uygulamaları ve ne çeşit bilgilerin biriktirildiğini bilme hakkınız olduğuna inanmaktayız. Burada mevcut olan kurallar, AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (“AirTies”) tarafından işletilen www.airties.com adresini ziyaretinize uygulanmaktadır. Bu husus, www.airties.com web adresinde yer alan ve URL’lerinde airties.com içeren adresler için de geçerlidir, fakat kullanıcıyı başka internet alanlarına yönlendiren URL’leri kapsamamaktadır. www.airties.com adresine yönlendirilen veya bu adresten yönlendirilen diğer web sitelerinin (diğer AirTies iştirakleri, AirTies web siteleri ve banner reklamları da dahil olmak üzere) farklı politikaları olabilir. Bu nedenle detaylar için lütfen bahsedilen web sitelerindeki gizlilik politikalarına ilişkin bildirimleri inceleyiniz.


Her ne kadar AirTies genellikle web sitelerini gezmeniz ve kullanabilmeniz için kişisel bilgilerinizi talep etmese de bazı aktivitelerde bulunabilmek için sizden bu türlü bilgilerin talep edilmesi gerekebilecektir. Şayet bu türlü aktiviteler için bilgi vermemeyi tercih ediyorsanız bu aktivitelerden yararlanamayacağınızı bildiririz.


Bilgilerin Toplanması: Cookies; Kişisel


AirTies web sitesini ziyaret eden her ziyaretçinin Airties’ın web sunucusu tarafından otomatik olarak IP adresi, alan adı kombinasyonları ve ilgili web siteleri kayıt olunur. Bu bilgiler, sitenin kullanılabilirliğini arttırabilmek ve benzeri amaçlarla web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların trafik modellerini anlayabilmek için kullanılmaktadır. Bazı tarayıcılarda bulunan engelleme teknolojisi aktif hale getirilmediği sürece bilgisayarınız bu bilgileri, siteye her giriş yaptığınızda otomatik olarak tedarik eder.


AirTies’ın web sitelerini ya da sitelerde bulunan reklamları ziyaret ettiğinizde ya da AirTies web sitesi hizmetlerinden bir ya da daha fazlasını kullandığınızda, “cookies” isimli, bilgisayarınızdaki belirli bilgileri saklayarak ilgi alanlarınız ve tercihleriniz doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmamızı sağlayan ve sitede yer alan hizmetlerden faydalanmanızı kolaylaştıran bir teknoloji kullanılmaktadır. Birçok web tarayıcısı Cookies lerin bilgisayardan silinmesine izin verdiği gibi Cookies lerin bilgisayarınıza kabul edilmesini engelleyebilir veya bir Cookie bilgisayarınıza saklanmadan önce size uyarı verebilir. Eğer Cookies leri engeller ya da silerseniz, daha önce belirlemiş olduğunuz ayar ve tercihlerinizi saklamamız mümkün olmayacak ve sizin için sunduğumuz kişisel çevrimiçi hizmet kısıtlı olacaktır. Daha fazla bilgiyi tarayıcınızın ayarlarından ya da ‘yardım’ ekranından edinebilirsiniz.


AirTies veya AirTies adına üçüncü şahıslar, herhangi bir “WEB Beacon” aracılığı ile sitelerimize yapılan ziyaretlerde genel bilgi toplayabilirler. Web Beacon, web sitemizi ziyaretlere ilişkin genel bilgileri kaydetmemizi sağlayan elektronik web sayfası imgeleridir. Bu genel bilgi “clickstream data” olarak da bilinmektedir. Bu bilgiler, müşteri hizmetlerini ve online deneyiminizi arttırabilmek için eğilimlerin ve istatistiklerin analiz edilmesinde kullanılmaktadır. Web sitemizde bulunan web beacon’lar aracılığıyla hiçbir şekilde kişisel bilgi toplanmamaktadır.


Tüm bunlara ilaveten AirTies, web sitelerini kullanarak yarışmalara, sohbet odalarına, ilan tahtalarına katılabilmeniz, bir kaydı doldurabilmeniz veya bir ürün ve hizmet sipariş vermeniz için e-posta adresiniz, adınız, telefon numaranız, T.C. kimlik numaranız, kredi kartı numaranız veya kalıcı bir kimlik ( örn. cookies lerden alınan müşteri numarası) gibi “kişisel bilgi”ler vermenizi talep edebilir. AirTies, daha etkili bir şekilde web sitemizi, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi uyarlama imkanına sahip olabilmek adına, sizin web sitelerimize verdiğiniz bilgileri çevrimdışı durumdayken ya da üçüncü taraflardan toplanan diğer bilgilerle birleştirebilir. AirTies’a sunduğunuz kişisel bilgilerinizi, önceden bilgi vermek kaydıyla, kontrol edebilir, değiştirebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz. Kişisel bilgilerin güncelleştirilmesine ilişkin talimatlar bilginin toplanması esnasında verilecektir.


Aksini belirtmediyseniz, AirTies ürünler, hizmetler, promosyonlar, yarışmalar, diğer aktiviteler ya da sizi ilgilendirebilecek teklifler hakkında sizinle iletişime geçebilir. Bilgilerinizin toplandığı yerde bulunan tercihinizi belirten kutuyu işaretleyerek veya işareti kaldırarak ya da diğer yollarla (örn. e-posta göndererek) sizinle iletişime geçmemizi isteyip istemediğinizi bize bildirebilirsiniz. Bunun yanı sıra AirTies’dan aldığınız her iletide ileride ileti almak istemediğinizi belirtebilme imkanı sunulmaktadır.


Talep edilen ya da önceden kabul edilen amaçlara yönelik olmadıkları sürece, AirTies (a) sizin onayınızın var olması; (b) kanun ya da mahkeme emrinin olması; (c) şirket işleri veya web sitemize ilişkin dahili faaliyetlerin yürütülmesi hususlarında AirTies’ın anlaştığı kişilere veya şirketlere bilgi verilmesi veya (d) zorlayıcı şartlar altında kullanıcılarımızın, kamunun veya şirketin kişisel güvenliğini ve mülkiyetini korumak halleri hariç AirTies’ın web sitesine vermiş olduğunuz kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.


Ayrıca, sizin de onayınızla, AirTies,kişisel bilgilerinizi, ürünlerle, hizmetlerle veya diğer tekliflerle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak isteyen diğer AirTies’a bağlı şirketlerle paylaşabilir. AirTies’a bağlı şirketler; (i) AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (ii) Mevcut hisselerinin %50 ve daha fazlası doğrudan ya da dolaylı olarak AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait şirketler veya (iii) Ticari markasının bir kısmında “AirTies” ismini içeren herhangi bir şirketolabilir. Bunun ötesinde, AirTies, ürünler, hizmetler veya sizi ilgilendirebilecek diğer teklifler hakkında sizinle iletişime geçmek isteyen AirTies şirket grupları dışındaki üçüncü şahıslarla kişisel bilgilerinizi yalnızca sizin onayınızın olması halinde paylaşabilir. Lütfen detaylı bilgi için bu şirketlerin her birinin gizlilik politikalarını inceleyiniz. AirTies, bu husustaki onayınızı, bilgilerin toplandığı kısımda yer alan “opt-out” ya da “opt-in” yöntemlerinden biriyle veya diğer yollarla (e-posta gibi) elde etmeye çalışacaktır. Eğer AirTies’a bağlı şirketlerle veya üçüncü şahıslardan ileti almayı kabul ederseniz, ileride onlardan ileti almaktan vazgeçmeniz durumunda doğrudan onlarla iletişime geçmeniz gerekecektir. Aksi bildirilene kadar, yukarıda belirtilen kişisel bilgilerinizin paylaşımına ilişkin ilk onay hariç olmak üzere, kişisel bilgilerinizde yapılan değişiklikler ve düzeltmeler hem AirTies hem de diğer AirTies’a bağlı şirket ya da üçüncü şahıslara bildirilmelidir. Söz konusu değişiklik ve düzeltmeleri AirTies’ın, AirTies’a bağlı şirketlerin ya da üçüncü şahısların birbirlerine bildirme zorunluluğu yoktur.


İsimsiz Genel Bilgilerin Kullanımı ve İfşası


AirTies ayrıca web sitesi ziyaretçilerinin hobileri, ilgi alanları, alışveriş alışkanlıkları, müzik tercihleri vb. genel bilgileri toplar ve saklar. Bu bilgi, ziyaretçilerin daha iyi bir site deneyimi yaşayabilmeleri adına Airties’ın web sitesi içeriği ve reklamlarının geliştirilmesinde kullanılır. Ayrıca Airties bu tarz toplu ziyaretçi bilgilerini, örneğin ziyaretçilerin kadın/erkek yüzdelerini veya yaş grubu yüzdeleri vb. bilgileri, reklamcılar, iş ortakları, sponsorlar ve üçüncü şahıslarla paylaşabilir.


Güvenlik


AirTies izinsiz girişlerin meydana gelmeyeceğine ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. Ancak, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak ve izinsiz girişleri önleyebilmek için gerekli teknoloji ve dahili prosedürler ile azami dikkat ve özeni göstermektedir.


13 Yaşın Altındaki Çocuklara/İlişkin Uyarı

Eğer 13 yaşın altındaysanız, bu sitelerde ebeveynlerinizin ya da velinizin bilgisi ve izni olmadan hiçbir kişisel kimlik bilgisi (örneğin soyadınız, ev adresiniz veya e-posta adresiniz) vermemeniz gerekir. 13 yaşın altında olduğunuzu öğrenmesi halinde AirTies, kanunla izin verilmediği müddetçe, ebeveyninizin ya da velinizin doğrulanabilir onayı olmadığı takdirde, hakkınızdaki kişisel kimlik bilgilerini saklamayacak ya da kullanmayacaktır. Bu, doğrulanabilir onay olmaksızın sitelerdeki bazı aktivitelere katılamayacağınız anlamına gelmektedir.


Kullanım Kuralları - Gizlilik Politikasında Değişiklik

Bu kurallar, kullanıma ve yürürlükte olduğu sürece toplanan bilgilere uygulanacaktır. AirTies politikayı her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Bu yüzden lütfen bu sayfayı istediğiniz sıklıkta tekrar ziyaret ediniz. Herhangi bir materyal değişikliği halinde, Sitemizin ana giriş sayfasında bulunan “Gizlilik Politikası” bağlantısının yanında bir bildirim sunacağız. Gizlilik politikasına ilişkin değişiklikler bu Sitede bildirilmeleri ile geçerli olurlar. Yapılan bildirimden sonra bu Siteyi kullanmaya devam etmeniz yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz ve sözleşmenin değişiklikleri ile bağlayıcı olacağı anlamına gelir.


Siteye dışarıdan bağlantılar

Siteye verilen tüm bağlantıların AirTies tarafından yazılı olarak onaylanmış olması gereklidir. AirTies aşağıdaki şartlardaki bağlantılara onay verir: (i) bağlantı yalnızca " AirTies" ismini içeren metin bağlantısıysa ve AirTies ya da lisansörlerinin mülkiyetindeki ticari markaları içermiyorsa; (ii) bağlantı yalnızca www.airties.com adresine verilmişse ve daha derindeki sayfalara verilmemişse; iii) bir kullanıcı tarafından aktif hale getirilen bağlantı, tüm sayfayı tarayıcı penceresinde tam ekran olarak seyretmeye ve idare etmeye olanak veriyorsa ve bağlanılan sitede bir çerçeve ("frame") ile sınırlı değilse; (iv) bağlantı, bir işletmenin, hizmetlerinin ya da ürünlerinin AirTies ile ilgisi olduğu ya da AirTies tarafından desteklendiği gibi bir intiba ya da iddia içermiyorsa ve AirTies ya da bağlı şirketlerinin isim ve markalarının itibarını zedelemiyorsa. AirTies, uygun gördüğü zaman bağlantı onayını yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.


Sorular

Eğer kişisel bilgi uygulamalarımıza veya bu gizlilik bildirisine ilişkin sorularınız ya da yorumlarınız olursa, lütfen privacy@airties.com adresine e-posta gönderiniz.


Sitemizdeki teknik problemleri haber vermek için, techweb@airties.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.